PEP Gjennomføring, målsetting og utbyttte

Beskrivelse av innholdet i en PEP prosess

1. Programmet skiller seg fra andre kurs i effektivitet ved at det:

 • er basert på individuell rådgivning etter korte plenumsamlinger
 • gjennomføres i hovedsak på den enkeltes arbeidsplass
 • skaper adferdsendring ved en rekke oppfølgingsbesøk over tid
 • gjøres forpliktende ved en individuell utviklingskontrakt med den enkelte deltakers egne mål for deltagelse i programmet

2. Programmets målsetting er at deltakerne skal kunne øke sin produktivitet betraktelig. Dette oppnås ved at vi:

 • hjelper til å innarbeide gode rutiner for organisering, bruk av innboks og planleggingsverktøy
 • utvikler ny personlig arbeidsteknikk og bedre arbeidsvaner
 • jobber smartere - gjør mer med mindre bruk av ressurser
 • setter fokus på sammenhengen mellom personlig effektivitet og totalkvalitet
 • hjelper deltakerne å frigjøre mental energi og lettere håndtere "nuet" ved å avslutte eldre, ikke avsluttede oppgaver
 • ved oppfølgingsbesøk avstemmer resultatene og fanger opp nye spørsmål

3. Ved gjennomføring av programmet oppnås en rekke positive bieffekter hvorav følgende kan nevnes:

 • en felles forståelse for bruken og nytten av "GJØR DET NÅ!" - filosofien både i arbeid og fritid
 • en mer direkte kommunikasjon vedrørende tidsdisponering, prioritering og oppgaveplanlegging knyttet til mål og resultater
 • likhet i kontorene med mulighet for å finne frem i andres saksportefølje, arkiver m.v.

La oss ta en prat!

Ta kontakt her for en uforpliktende prat om hvordan vi kan frigjøre tid og levere økt produktivitet og arbeidsglede for deg og dine ansatte. Du vil ikke angre!