Hva gjør vi?

Vi elsker å høre våre deltakere fortelle om erfaringer og opplevelser fra å ha vært med på en PEP prosess. Det er ikke uten grunn at PEP har vært globalt ansett som en av de beste metodene for å forbedre effektiviteten på arbeidsplassen de siste 30 årene, og for tiden har leveranser i over 25 land. PEP programmet tar sikte på å hjelpe hver enkelt medarbeider, uavhengig av nivå i organisasjonen, til å øke og ta ut sitt potensial. Hva er resultatet? Frigjort tid til verdiskapende arbeid, i snitt 1 time mer, hver dag. Og - minst like viktig, økt følelse av oversikt og mestring og redusert press og stress.

PEP metoden Gjør det nå!

Utviklingen av PEP® metoden

Kerry Gleeson utviklet PEP® Programmet i Stockholm i 1984. Han er grunnlegger og CEO av the Institute for Business Technology (IBT) International. IBT har veiledet mer enn 1 million ledere og medarbeidere (worldwide) på alle plan i organisasjonen i hvordan håndtere tidspress og arbeidsoppgaver mer effektivt, i en lang rekke ledende selskaper som:

Shell, Philips, Hewlett-Packard, DnBNor, If, Ernst & Young, Transocean, BP i tillegg til universiteter, høyskoler, kommuner og departementer for å nevne noen.

PEP®programmet (PEP-Gjør det nå! som det også blir omtalt som) består av et forprosjekt pluss inntil fem besøk som alle består av korte samlinger i grupper med forelesninger fra morgenen av og deretter personlig rådgivning resten av dagen. Alle besøkene har samme struktur. Den enkelte deltaker blir fulgt opp og veiledet av en sertifisert PEPrådgiver. Denne skal bidra til et trygt læringsmiljø og skape interesse for adferdsendring hos deltakeren.

Vi effektiviserer ansattes arbeidsmetoder, praktisk og håndgripelig, med oppfølging i kundens eget miljø.     

  • Vår rådgivning tar sikte på å forsterke deltakernes ønsker om å effektivisere egen atferd og samtidig hensynta bedriftens ønsker om sterkere fokus på kjerneverdier.  
  • Vi hjelper deltakerne til å utnytte sin økte produktivitet til å  ta større ansvar for bedriftens målsetninger og kundenes forventninger.
  • Endring av vaner tar tid. Derfor kommer vi tilbake en rekke ganger for å støtte endringsprosessen med en kombinasjon av forelesning, diskusjon og  personlig veiledning.

 

La oss ta en prat!

Ta kontakt her for en uforpliktende prat om hvordan vi kan frigjøre tid og levere økt produktivitet og arbeidsglede for deg og dine ansatte. Du vil ikke angre!